Konkrus OZDOBA BOŻONARODZENIOWA

Aktualności

25.10.2023

Marta Wrońska

REGULAMIN

 

Konkursu  dla mieszkańców miasta Jaworzna

w ramach realizacji zadania publicznego pn. Jesteśmy częścią przyrody – angażowanie lokalnej społeczności w działania na rzecz ochrony zwierząt i środowiska – edycja 2023, współfinansowanego ze środków Urzędu Miejskiego w Jaworznie

 

Cele Konkursu

 

Celem konkursu  jest uwrażliwienie mieszkańców miasta Jaworzna na los przyrody i zwierząt oraz zmotywowanie ich do aktywnego i odpowiedzialnego udziału w ochronie środowiska i zwierząt, a w szczególności dokarmiania ptaków w sezonie zimowym, kiedy trwają największe mrozy.

 

Konkurs zostanie przeprowadzony pod hasłem „Ozdoba Bożonarodzeniowa”.

 

 

Organizator Konkursu

 

 1. Organizatorem konkursu jest Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Jaworznie.

 

Założenia organizacyjne

 

 1. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży z placówek oświatowych z terenu miasta Jaworzna oraz członków ich rodzin z którymi będą mieć za zadanie wykonać ozdobę bożonarodzeniową.
 2. W konkursie mogą brać udział dzieci w wieku przedszkolnym oraz szkolnym, które wraz ze swoimi rodzinami wykonają pracę konkursową jaką będzie ozdobę bożonarodzeniową.
 3. Uczestnicy zgłaszają do konkursu zrobione przez siebie ozdoby.
 4. Ozdoby bożonarodzeniowe wykonane powinny być dowolną techniką z możliwością zastosowania techniki mieszanej, preferowane jest użycie materiałów naturalnych i ekologicznych, tj.: drewno, sznurek, suszone owoce, papier, różnego rodzaju ziarna itp..
 5. Ozdoba powinna być wykonana w taki sposób aby można było ją wykorzystać na choince, w oknie, na stole, itp.
 6. Prace powinny być zaopatrzone w metryczkę (dołączony kartonik) na której znajdować się powinny dane – autor (imię i nazwisko dziecka oraz członka rodziny który pomagał przy tworzeniu ozdoby), telefon kontaktowy oraz e-mail, nazwa szkoły i klasy.
 7. Prace zostaną przedstawione w ramach Dnia Wolontariusza poprzez stronę internetową oraz profil na Facebooku.
 8. O szczegółach wręczenia nagród (godziny i miejsce) zgłoszeni uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie lub mailowo.
 9. Prace proszę dostarczać do siedziby Oddziału TOZ w terminie do 29 listopada 2023 roku osobiście w środy w godzinach 16.30-18.00.
 10. Osoba udzielająca dodatkowych informacji – Wrońska Marta – Sekretarz Oddziału – 516 165 893 (preferowany kontakt poprzez SMS), mail: jaworzno@toz.pl
 11. Organizatorzy nie zwracają prac i zastrzegają sobie prawo do wykorzystania ich w akcjach organizowanych przez TOZ – przewiduje się licytację prac poprzez portal Facebook lub w trakcie Jarmarku Bożonarodzeniowego
 12. Rozstrzygnięcie konkursu przeprowadzi jury w dniu 1 grudnia 2023 roku, a laureaci konkursu zostaną zaproszeni na ogłoszenie wyników. Przewiduje się nagrodzenie trzech pierwszych miejsc.

MOGĄ CIĘ ZAINTERESOWAĆ TAKŻE